Besøg på Christiansborg: Frisættelsen spreder sig i Rebild Kommune

Besøg på Christiansborg d. 19. december
dato

Rebild Kommune har haft et produktivt møde med Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye og aftalepartierne bag velfærdsaftalen.

Borgmester Jesper Greth fremhævede kommunens positive erfaringer med frisættelse og afbureaukratisering, som nu er et centralt pejlemærke for hele kommunens virksomhed.

Velfærdsaftalen har løftet kvaliteten af velfærden ved at sætte fagligheden fri, og kommunen har stor tillid til, at denne tilgang har et værdifuldt potentiale for velfærdsopgaven. Derfor vil Rebild Kommune brede denne tilgang ud til alle kommunale opgaveområder. Dette vil give medarbejdere og ledere friere rammer til at finde lokale løsninger og skabe bedre kvalitet i velfærden.

Frisættelsen har allerede haft stor succes på dagtilbudsområdet, hvor det har givet mulighed for at tage mere hensyn til den aktuelle børnegruppe og fordele ressourcerne mere hensigtsmæssigt. I Skørpings børnehuse har frisættelsen blandt andet frigivet tid til børn og forældre, hvor behovet er størst, og givet mulighed for at arbejde mere forebyggende med sprog og sprogstimulerende læringsmiljøer.

Rebild Kommunes byråd har besluttet at udbrede erfaringerne og tilgangen om frisættelse til de øvrige centre og fagområder.

https://www.mynewsdesk.com/dk/rebild/pressreleases/besoeg-paa-christiansborg-frisaettelsen-spreder-sig-i-rebild-kommune-3294098
Kilde: Rebild Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.