Første etape af nyt torv må nu betrædes

På torvet er der lagt 1.500 m2 gul tegl, der er anlagt promenadesti, som kommer til at strække sig over 160 meter og etableret 260 m2 LAR-bed Derudover er der plantet træer, stauder, græsser og hækplanter.
dato

I sidste uge blev første etape af det nye torv i bydelen Støvring Ådale klar til aflevering. Gennem godt et halvt år har anlægsgartner OKNygaard arbejdet på den nye bymidte, hvor der er mulighed for både afslapning og aktivitet. Torvet kommer også til at fungere som klimasikring med store LAR-bede, der kan håndtere voldsomme regnhændelser.

I november gik OKNygaard i jorden med de første gravemaskiner og begyndte arbejdet med det nye torv, der bliver en central del og pulserende bymidte for den nye bydel Støvring Ådale, øst for det centrale Støvring. Området har gennemgået en større forvandling med opførelse af et nyt Sundhedshus og anlæggelse af første del af et nyt torv, hvor der har været særligt fokus på at skabe rum til både ophold og aktivitet – både for brugere af Sundhedshuset og for de lokale beboere. Men udover at være et flot torv, skal det også løse en ret så samfundskritisk opgave – nemlig at håndtere de generelt stigende regnmængder og voldsomme regnhændelser.

OKNygaard har været totalentreprenør på anlægsarbejdet af det nye torv og arealet omkring det nye Sundhedshus, og projektleder Kasper Fleischer glæder sig over nu at overlevere første etape til bygherren Rebild Kommune og de lokale brugere. 

”Som altid, når man opererer i det fri, er arbejdet påvirket af vind og vejr, og der er ingen tvivl om, at vi som alle andre har været udfordret af den lange vinter, men vi er kommet godt i mål. Det er et stort og fedt projekt at være en del af med et væld af gode elementer – både hvad angår arkitekturen, de mange grønne elementer, belysning, ophold og aktivitetsmuligheder,” fortæller Kasper Fleischer.

I sidste uge blev der lagt hånd på de sidste anlægsdetaljer, som omfatter ny kloakering og ny parkeringsplads, der også fungerer som LAR-projekt (lokal afledning af regnvand). Der er plantet træer og stauder omkring Sundhedshuset og på torvet, og på selve torvet er der lagt 1.500 m2 tegl, der er anlagt promenadesti, som kommer til at strække sig over 160 meter og etableret 260 m2 LAR-bed, som kan håndtere det, man kalder en 100 års-hændelse. I LAR-bedet er der vegetationsmåtter, som både kan tåle store regnmængder og tørkeperiode, og hen over bassinet er der etableret en gangbro i ubehandlet eg og egeplinte til ophold. 

”Når det hele er vokset til, bliver det næsten en lille havevandring, og man kan sætte sig med fødderne ud over bassinet. Der har været en klar vision om at skabe et sammenhængende byrum af høj kvalitet – både hvad angår udtryk og materiale, og med den varierede beplantning af stauder, græsser, sedum og 16 forskellige træarter, har vi her et lille stykke natur i byrummet,” siger Kasper Fleischer.  

Projektet omfatter også et aktivitetsområde, som både kan anvendes til leg og til genoptræning for brugere af sundhedshuset, der er betonplinte til ophold på torvet, og de kommende brugere kan nyde et spændende lysprojekt, der er blevet til i samarbejde med LITE A/S.

”Målet har også været at skabe et torv, hvor der også er rart at være om aftenen. Lysprojektet sikrer både veloplyste områder og en helt særlig stemningsbelysning. Det er endnu et eksempel på, at det er et helstøbt projekt, og vi glæder os til at komme tilbage og færdiggøre etape 2,” slutter Kasper Fleischer.  

Etape 2 af OKNygaards anlægsarbejde forventes at have opstart sidst i 2025 / først i 2026.

I disse år vokser Støvring i det område øst for jernbanen, der hedder Støvring Ådale. Byrådet i Rebild Kommune har sat gang i en proces, der skal sikre, at området styrker og forbedrer den centrale del af byen. Processen startede tilbage i 2017, og i 2019 vedtog byrådet den samlede udviklingsplan BRIKKEN for Støvring Ådale. Den samlede udviklingsplan er skrevet af rådgiverteamet Arkplan og LE34 samt underrådgiver Projekt Gruppen (rebild.dk).

Kilde: OKNygaard
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.