Prisuddeling: 100.000 kr. til Rebild Kommune

Profilbillede
Astrid Bruun

Torsdag den 20. maj gav undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil Rebild Kommune ”Ørneprisen” ved en lille virtuel højtidelighed. Med prisen fulgte et beløb på 100.000 kroner.

Prisen er et led i regeringens indsats for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Den går til den kommune der har haft den største stigning i antallet af ansøgere til en erhvervsuddannelse i forhold til året før.

En markant stigning

I 2021 har 127 af eleverne i 9.og 10. klasse i Rebild Kommune, søgt en erhvervsuddannelse, hvilket svarer til 32,8 %. Sidste år gjorde 98 elever det samme, hvilket svarer til 24,4 % af eleverne. Det giver en markant på stigning på godt en tredjedel og er altså nok til at placere Rebild Kommune på en 1. plads på landsplan.

En målrettet indsats

UU-vejleder Lola Skagen var med til prisoverrækkelsen og hun er ikke i tvivl om hvad den flotte stigning i antallet af ansøgere skyldes:

"Vi gør meget ud af at give de unge en professionel og uvildig vejledning om både de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Vi ved at mange unge har svært ved at forestille sig hvordan et arbejdsliv som faglært er, så det fortæller vi altid grundigt om. Vi gør især meget ud af de gode jobmuligheder og ikke mindst om mulighederne for videreuddannelse man har med en erhvervsuddannelse. Desuden er vi til stede på skolerne mindst en gang om ugen og sørger for at være så tilgængelige som muligt. Det er glædeligt at se, at der har en effekt", siger Lola Skagen. Hun peger også på, at Rebild Kommune har fastholdt at eleverne kommer i erhvervspraktik i 9. klasse som noget der har styrket interessen for erhvervsuddannelserne. Det er ellers et tilbud flere andre kommuner har sparet væk.

En stor del af det materiale vejlederne bruger, kommer fra uddannelserne selv, de faglige organisationer, Dansk Industri med flere. Det består blandt andet af videoer og spil, og forskellige ung-til-ung-kampagner, ligesom unge influenter også har været med til at formidle budskaberne.

Stor ros til de ansatte

Borgmester Leon Sebbelin er selvsagt også glad for prisen og især for den udvikling den er udtryk for:

"Først og fremmest er det jo vigtigt at de unge overhovedet tager en ungdomsuddannelse, uanset om det er en gymnasial uddannelse eller faguddannelse. Men tidligere har der været en tendens til at flere og flere søgte mod de gymnasiale uddannelser på bekostning af erhvervsuddannelser, og hvis den udvikling fortsatte, ville der blive mangel på faglærte medarbejdere. Nu er der kommet bedre balance i søgningen og det skyldes først og fremmest vores meget dygtige UU-vejledere der gennem en målrettet og kompetent indsats har fået flere unge til at se værdien i en erhvervsuddannelse."

Der er seks UU-vejledere ansat i Rebild Kommune og deres opgave er at vejlede eleverne i folkeskolen om valg af uddannelse.

Hvad skal pengene bruges til?

Rebild Kommune forventer at bruge pengene på at kickstarte et endnu bedre samarbejde omkring lærlinge med lokale virksomheder. Ønsket er at understøtte det større behov for lærepladser der vil opstå i kølvandet på at flere unge søger ind på en erhvervsuddannelse. Samtidig skulle det gerne medføre at nogle af de unge kommer i job på lokale virksomheder, der jo også har behov for faglært arbejdskraft.

Kilde: Redaktionen // Foto: UU-vejleder Lola Skagen var med til prisoverrækkelsen. Hun er én af de seks UU-vejledere ansat i Rebild Kommune der har til opgave er at vejlede eleverne i folkeskolen om valg af uddannelse.