Rebild Kommunes renovationsområde er nu en del af Nordværk I/S

Foto: Rebild Kommune.
dato

Fra 1. januar 2024 overtog Nordværk I/S affaldshåndteringen i Rebild Kommune.

Dette skete som følge af en beslutning truffet af byrådet i 2023, der stemte for at overdrage driftsopgaverne på affaldsområdet til Nordværk I/S. Ændringen er en del af en større omorganisering, der er nødvendig for at imødekomme Folketingets ønske om selskabsgørelse af affaldsområdet.

Nordværk I/S, der er ejet af seks nordjyske kommuner, herunder Rebild, vil nu stå for afhentning af husholdningsaffald og drift af genbrugspladser.

Ændringen vil ikke have nogen praktisk betydning for borgerne, men vil styrke miljøet og den grønne omstilling. Dette skyldes, at Nordværk I/S kan samle ressourcer, viden og teknologi på udvalgte lokationer, hvilket vil gavne den grønne omstilling.

Rebild Kommune vil fortsat have ansvaret for de kommunale myndighedsopgaver, herunder affaldsplan og -regulativer samt håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven på affaldsområdet.


https://www.mynewsdesk.com/dk/rebild/pressreleases/rebild-kommunes-renovationsomraade-er-nu-en-del-af-nordvaerk-i-slash-s-3296477
Kilde: Rebild Kommune